Technotank logo

EUREKA

Cerinţele enologice s-au schimbat radical în ultimii ani: dacă în prima jumătate a secolului XX se punea accent îndeosebi pe cantitatea produsului, în cea de a doua jumătate a secolului s-a înregistrat o inversare a acestei tendinţe. Astfel, s-a ajuns la începutul noului mileniu la necesitatea de a avea un sistem de vinificare capabil să obţină calitatea maximă posibilă şi, în acelaşi timp, să permită reducerea costurilor de producere în raport cu ceea ce exista anterior.

La finele secolului trecut, „cele mai bune” sisteme de vinificare erau proiectate pentru a rupe, a înfunda, a distruge şi a inunda „pălăria” tescovinei (n.t. partea densă din reziduuri care se formează la suprafaţă), cu acţiuni mai mult sau mai puţin violente asupra cojii strugurilor. Enologul era, deci, obligat să fie dotat cu diferite tehnologii în acest sens şi, în unele cazuri, să limiteze ciclurile de lucru în funcţie de recoltă sau de calitatea strugurilor. În cazurile cele mai avansate, automatizarea se limita la controlul temperaturii şi la timpul de pauză/lucru. Câmpurile electromagnetice generate de motoarele electrice ale recipienţilor de vinificaţie alterau comportamentul natural al microorganismelor delicate, responsabile de procesul de fermentare. Pe lângă acestea, enorma cantitate de CO2 generată la fermentare, nefiind controlată, provoca o evaporare excesivă a produselor derivate şi a substanţelor nobile. Pentru a evita deteriorarea lanţului de fenomene chimice naturale, destinate să păstreze calitatea iniţială, enologul era astfel obligat să coboare temperaturile, în defavoarea unei bune extrageri şi a timpului de fermentare.

La toate aceste probleme lipsea un răspuns serios şi eficient…

RASPUNSUL ESTE EUREKA!

EUREKA nu este un utilaj…este instrumentul care foloseşte presiunea pentru a crea o sinergie de acţiuni pentru un proces de vinificare excepţional de natural şi selectiv.

EUREKA nu intervine mai târziu asupra momentelor critice, dar evită din start crearea acestora.

EUREKA nu acţionează asupra unei mase, ci acţionează în mod diferenţiat asupra bobițelor mature şi a bobițelor încă verzi, respectând şi păstrând toate elementele fizice şi chimice naturale.

EUREKA intervine prin intermediul unei tehnici simple, ce reprezintă garanţia siguranţei, stimulând economia productivă şi devenind, prin aceste caracteristici, instrumentul ideal pentru a respecta întocmai necesităţile enologiei moderne.

PRESIUNEA: câteva exemple de întrebuinţare

 • Prin comprimarea şi extinderea vezicii înotătoare, peştii se scufundă în apă;
 • Camerele hiperbare (numite şi barocamere), utilizate în medicină, rezolvă probleme de oxigenare şi permeabilitate a ţesuturilor;
 • Sub nivelul presiunii atmosferice se concentrează musturile la 30ºC;
 • Peste nivelul presiunii atmosferice gazele şi vaporii se aduc la starea de lichifiere;
 • Frigiderul foloseşte proprietatea naturală a gazelor de a absorbi căldura odată cu scăderea presiunii.

EUREKA reuşeşte:

 • Să împiedice formarea tradiţionalei „pălării” a tescovinei, menţinând partea solidă a acesteia într-o stare necompactă şi practic complet scufundată în must;
 • Să menţină într-o stare suspendată părţile nobile, care în mod obişnuit se stratifică pe fundul recipientului, separându-le de fiecare sămânţă în parte, care pot fi astfel îndepărtate;
 • Să evite dispersarea, împreună cu CO2, a preţioaselor produse derivate din fermentare şi să permită atingerea temperaturilor ideale pentru extragerea acestora;
 • Să elimine influenţa negativă a câmpului electromagnetic în faza foarte delicată de fermentare, datorită absenţei absolute a motoarelor electrice;
 • Să dea posibilitatea de reglare a forţei ciclurilor de lucru, în funcţie de calitatea strugurilor, pe lângă reglarea şi controlarea temperaturii şi a timpului de pauză/lucru;
 • Un singur recipient (vinificator) poate fi folosit atât pentru vinul roşu, cât şi pentru a îmbunătăţi calitatea fermentărilor vinului alb; ulterior poate fi folosit în calitate de rezervor aseptic pentru păstrarea produsului obţinut, datorită absenţei complete a componentelor interne şi a părţilor dificil curăţabile;
 • Să economisească la capitolul costuri, întrucât energia folosită pentru funcţionarea utilajului EUREKA în procesul de vinificaţie este practic inexistentă, datorită absenţei totale a motoarelor electrice;
 • Să exploateze la maximum principiile fizice naturale, datorită principiului exclusiv de scădere bruscă a presiunii sistemului EUREKA, generând astfel frigorii şi turbulenţe în interiorul mustului, pentru a economisi până la 50% din energia necesară pentru controlul temperaturii.

CÂTEVA avantaje ale sistemului EUREKA:

 • Împiedică formarea tradiţionalei „pălării” dense a tescovinei;
 • Delestajul delicat al fiecărei bobiţe (n.t. din fr. délestage – tehnică modernă de macerare a depozitului dens pentru a favoriza extragerea substanţelor solubile);
 • Absenţa componentelor mecanice;
 • Simplitate şi automatizare a sistemului;
 • Posibilitatea de încărcare parţială;
 • Omogenizarea temperaturii de fermentare;
 • Gestionarea CO2, produs în exterior;
 • Extragerea selectivă a substanţelor colorante şi aromatice;
 • Îmbunătăţirea datorată prezenţei micro-şi macro-oxigenării;
 • Disponibilitatea diverselor geometrii de executare a recipientului vinificator;
 • Sistem închis;
 • Sporirea produsului final după fermentare;
 • Reducerea considerabilă a dozelor de SO2;
 • Controlul mucegaiului, dacă este eventual prezent;
 • Sisteme standard de extragere a tescovinei;
 • Simplitatea operaţiunilor de curăţare şi întreţinere;
 • Tehnologii aplicabile la recipientele existente;
 • Economisirea costurilor pentru energia electrică.

1. Împiedică formarea tradiţionalei „pălării” a tescovinei

Datorită presiunii, tradiţionala „pălărie” a tescovinei nu se va mai forma, iar fiecare bobiţă în parte va fi supusă unei acţiuni diferenţiate a presiunii (0,35 bar), astfel extragând din aceasta doar cele mai bune substanţe. Bobiţele, care nu coboară la fundul recipientului, sunt ulterior pulverizate de lichidul împins de ridicarea bulelor.

Acest sistem permite obţinerea unor rezultate foarte bune inclusiv cu strugurii ce nu sunt complet maturi, fără a stresa coaja.

Pentru a înţelege ce înseamnă acţiunea sistemului EUREKA, este suficient să ştiţi că în interiorul unei bobiţe, cu suprafaţa cojii de circa 4,5 cm2, se dezvoltă o forţă de 1,60 kg repartizată în mod uniform, pe lângă împingerea hidrostatică (0,46 kg la fiecare metru de scufundare).

2. Delestajul delicat al fiecărei bobiţe

Prin sistemul de recirculare continuă a lichidului în fiecare bobiţă, care este posibilă datorită modificării volumului bulelor de CO2 şi datorită pălăriei tescovinei, ce este ţinută practic complet scufundată în lichidul cu bobiţe stratificate la profunzime diferită, în funcţie de greutatea lor specifică:

– obţinem o vinificare diferenţiată în funcţie de gradul de maturitate efectivă a fiecărei bobiţe, evitând astfel producerea depozitului dens;

– obţinem îndepărtarea sâmburilor şi a efectului de embolie gazoasă asupra vacuolelor.

3. Absenţa părţilor mecanice

Procesul este obţinut cu ajutorul presiunii, evitând costurile pulverizatoarelor, sistemelor mecanice, pneumatice, pompelor şi efectele colaterale ale acestora.

Cu toate acestea, prezenţa acestor organe mecanice, instalate în rezervoarele vinificatoare existente sunt absolut compatibile cu sistemul EUREKA.

EUREKA poate fi folosit cu orice tip de rezervor de stocare etanş, sub pernă de azot, la 0,5 bar.

4. Simplitate şi automatizare a sistemului

Tehnologia EUREKA este cea mai simplă, mai eficientă şi cea mai sigură. Aceasta oferă enologului posibilitatea de a alege intensitatea şi forţa de lucru.

Societatea producătoare Tecnogen Srl, propune sistemul EUREKA în patru versiuni, realizate împreună cu şi pentru clientul final:

1. Gestionarea manuală;

2. Gestionarea electromecanică, prin intermediul unui panou electric dotat cu timer şi control al temperaturii;

3. Gestionarea electromecanică completă dotată cu micro- şi macro-oxigenare şi controlul temperaturii;

4. Gestionarea electronică dotată cu controlul temperaturii şi cu posibilitatea de gestionare şi control de la distanţă.

5. Posibilitatea de încărcare parţială

În sistemul de vinificare EUREKA, rezervorul este încărcat până la 75% din capacitatea sa totală (la 0,40 bar). Restul 25% din capacitate, este lăsat liber pentru dilatarea CO2 pe durata ciclului de lucru. Versatilitatea tehnologiei se întâlneşte cu exigenţele şi necesităţile clientului, dându-i acestuia posibilitatea de a folosi recipientele inclusiv pentru 1/4 din capacitatea lor totală (încărcătura maximală: 75% cu presiunea de 0,4 bar, 80% cu presiunea de 0,3 bar şi 90% cu presiunea de 0,2 bar).

6. Omogenizarea temperaturii de fermentare

Amestecarea mustului împreună cu tescovina, care se produce datorită unei acţiuni energice a micro-bulelor de gaz la ieşire:

 • omogenizează temperatura mustului;

 • favorizează reînnoirea mustului în contact cu nişele de control al temperaturii.

Cu sistemul EUREKA pot fi setate cicluri de presiuni extraordinar de detaliate: de la 2 până la 48 în 24 ore, fără costuri de energie electrică.

7. Gestionarea bioxidului de carbon CO2 produs în exterior

Extragerea bioxidului de carbon CO2 din supapă, dă posibilitatea de a controla gazul pentru numeroase întrebuinţări.

Datorită unei expansiuni rapide, bioxidul de carbon CO2 extras va avea o temperatură mai joasă decât lichidul de care a fost produs.

Bioxidul de carbon CO2 extras poate fi folosit pentru răcire, pentru a fi introdus într-un alt recipient vinificator sau poate fi îndepărtat în maximă siguranţă, evitând schimburi costisitoare de aer în cramă.

8a. Extragerea selectivă a substanţelor colorante şi aromatice

Presiunea acţionează în mod diferenţiat asupra fiecărei bobiţe în parte şi, datorită efectului de embolie gazoasă asupra vacuolelor, extrage în mod selectiv substanţele nobile, separându-le de cele astingente, aspre şi neplăcute, care sunt prezente în coaja strugurilor.

Această acţiune, care se repetă la fiecare ciclu, poate fi reglată cu posibilitatea de a modifica atât presiunea folosită, de la 100 până la 450 gr/cm2, cât şi frecvenţa de expansiune de la 1 la 48 de cicluri pe zi.

8b. Extragerea selectivă a substanţelor colorante şi aromatice

Datorită presiunii vom obţine: O majorare a glicerinei → Prin urmare, un gust mai profund

Drojdiile produc mai multă glicerină sub presiune uşoară, amestecurile semnificative obţinute prin intermediul gurilor de aerisire menţin drojdiile în suspensie.

NU există acţiuni mecanice → NU există taninuri amare

Vinificarea se efectuează asupra fiecărei bobiţe în parte, cu o forţă diferită în funcţie de gradul de maturitate a bobiţei, datorită greutăţii specifice diferite.

NU există note vegetale şi verzi → Un gust mai bun

Acţiunea nu mai are loc din exterior, ci din interiorul bobiţei, cu o forţă ideală pentru a crea un transfer natural de substanţe nobile.

Mai puţină evaporare a substanţelor volatile → Mai multe arome

La presiunea de 0,5 bar se obţin aceleaşi avantaje, echivalente unei vinificări produse la o temperatură cu 10°C mai puţin, dar în timpi normali.

 1. Gestionarea micro- şi macro-oxigenării

EUREKA oferă posibilitatea de a automatiza procesul de oxigenare care este vital pentru acţiunea drojdiilor.

Într-adevăr, presiunea facilitează dizolvarea oxigenului în lichid.

10. Disponibilitatea diverselor geometrii de executare a recipientului

Dat fiind faptul că presiunea este o variabilă scalară, adică nu depinde de o anumită direcţie, sistemul EUREKA poate fi folosit în orice geometrie a recipientului vinificator, care se potriveşte mai bine pentru crama dumneavoastră, fără a modifica productivitatea.

Procesul de vinificare se realizează în fiecare bobiţă în parte!

11. Sistem închis

Sistemul închis permite:

 1. Să se lucreze într-o atmosferă protejată;

 2. Să se piardă mai puţine arome în procesul de fermentare;

 3. Să se ţină sub control sistemul cu mai puţine eforturi şi mai multe garanţii ale rezultatelor.

12. Sporirea cantităţii produsului final

În sistemul EUREKA presiunea schimbă punctul de evaporare a amestecului lichid-gaz, aducându-l la o temperatură mai înaltă şi evitând evaporarea, iar prin urmare, şi pierderea unei părţi a produsului. Din acest motiv, se păstrează aromele şi substanţele nobile volatile.

În rezultat obținem:

Vinuri cu o aromă mult mai intensă.

De ce presiunea păstrează aromele și substanțele volatile?

Температура кипения смеси этанол-вода

1 bar = 750 mmHg

1,35 bar = 1012 mmHg; temperatura de fierbere a unei soluții de etanol.

Температура кипения смеси этанол-вода Temperatura de fierbere a unei soluții de etanol-apă – Температура кипения смеси этанол-вода Temperatura – Температура Alcool – спирт Temperatura °C – Температура °C; apă – вода; etanol – этанол; presiunea mmHg – давление в мм рт.ст.; presiunea atmosferică – aтмосферное давление.

13. Scăderea esențială a dozelor de SO2

Datorită faptului che EUREKA este un sistem închis, este posibilă atingerea nivelului de saturaţie a bioxidului de carbon CO2 şi, în consecinţă, scăderea dozelor de SO2.

Nivelul de saturaţie al bioxidului de carbon CO2 poate fi controlat şi reglat cu uşurinţă.

14. Controlul mucegaiului

Bobiţele cu mucegai, au o greutate specifică mai mică decât strugurele matur, iar datorită ciclurilor de presiune potrivite, bobiţele cu mucegai pot fi induse să se concentreze la suprafaţă. Stratul deteriorat este controlat datorită acţiunii bacteriostatice a bioxidului de carbon CO2.

15. Sisteme standard de extragere a tescovinei

Presiunea NU împiedică folosirea unor tehnici în suportul său, de aceea EUREKA este o tehnologie învingătoare, care poate fi combinată perfect şi cu sistemele standard de extragere a tescovinei, cum ar fi:
 1. Extractoare cu palete
 2. Vase cu funduri în formă de gură de ştiucă sau tronconice.

16. Simplitatea operaţiunilor de curăţare şi întreţinere

Simplitatea sistemului de vinificare EUREKA limitează operaţiunile de curăţire la minimum, fiind necesară doar curăţirea rezervorului. În timp ce operaţiunile de întreţinere sunt şi acestea reduse la minimum indispensabil.

Sistemele obişnuite de spălare CIP sunt optime pentru o curăţenie impecabilă.

Utilajul poate fi asanat şi igienizat cu vapori sub presiune.

17. Tehnologii aplicabile şi la recipiente existente

Extraordinara polivalenţă a sistemului EUREKA oferă posibilitatea de a utiliza această tehnologie de vinificare şi împreună cu recipiente existenţi de orice capacitate, formă sau dimensiune.

18. Economisirea costurilor pentru energia electrică

Pe parcursul secolului al XIX-lea s-a ajuns la cunoaşterea comportamentului termodinamic al gazelor, rezumat de ecuaţia stării gazelor ideale, cunoscută şi sub numele de ecuaţia lui Clausius Clapeyron:

P•v=k•T

Datorită acestei ecuaţii, este uşor de intuit că presiunea şi volumul unui gaz sunt legate de temperatură printr-o constantă universală. Acesta este principiul cu care funcţionează frigiderele şi, în acelaşi timp, baloanele cu aer cald reuşesc să se ridice de la pământ.

Astfel, expansiunea bruscă a gazului, controlată de tehnologia EUREKA la fiecare ciclu, răceşte lichidul, coborând temperatura inclusiv în interiorul bobiţei aflate în proces de fermentare.

Tubulenţele create sunt asemănătoare celor produse de un mixer şi optimizează schimbul sistemelor de control al temperaturii.

Economia de frigorii (n.d. unitatea de măsură a frigului) este incredibil de mare şi peste orice aşteptare, ajungând până la 50%.

Imaginea progresului:

EUREKA = SIMPLITATE

EUREKA = SIGURANŢĂ

EUREKA = VERSATILITATE

EUREKA = GESTIONARE

EUREKA = ECONOMIE ŞI COSTURI REDUSE

EUREKA = VINURI EXCELENTE ŞI UNICE OBŢINUTE CU COSTURI REDUSE

ANI LUNGI DE CERCETARE, EXPERIENŢĂ ŞI DEVOTAMENT FAŢĂ DE MUNCĂ AU PRODUS E U R E K A!

Îi mulţumim lui Arhimede!

BREVETUL VULCANO

ACCESORIUL INDISPENSABIL PENTRU ÎNLOCUIREA POMPELOR DE REASAMBLARE

 • o reasamblare moale şi energică din interior, prin utilizarea impulsurilor de aer, fără a întrebuinţa părţi mecanice şi electrice şi, prin urmare, fără a deteriora produsul;

 • un sistem de oxigenare delicat şi eficient;

 • un accesoriu indispensabil în cazurile extreme (pentru vinurile de desert), cu mai puţin volum de lichid şi de bobiţe în recipientul vinificator.

Vulcano: o gestionare integrată

Transportarea mustului din partea inferioară a recipientului vinificator înspre partea superioară, se efectuează prin intermediul impulsurilor de gaz (aer sau altele), complet personalizabile şi prin eventuala instalare a schimbătorului brevetat „ţeavă în ţeavă” ca opţiune:

Dominarea controlului

Posibilitatea de gestionare de la panoul electric automat satisface cerinţele până şi ale celui mai exigent enolog.

VULCANO împreună cu EUREKA

VULCANO face posibilă întrebuinţarea tehnologiei EUREKA fără fermentare, crearea reasamblărilor fără presiune şi efectuarea betonajului.

VULCANO este sistemul perfect pentru realizarea macro-oxigenării, utilizabil împreună cu EUREKA.

EUREKA + VULCANO:

PARTENERUL IDEAL al ENOLOGULUI

Contacte